U chirurgických operací je zjizvení nevyhnutelné, vlasové transplantace nejsou výjimkou. Zjizvení může být nápadnější, pokud je operace provedena nedbale nebo se pokožka špatně hojí. Jizvy vznikají jak v oblasti dárcovské, tak v oblasti recipientní. Mohou být viditelné, nosí – li pacient kratší sestřih a zpravidla ztěžují vlasovou stylizaci. Kromě toho také mohou mít velký vliv na psychiku pacienta. 

Scalp MicroPigmentation for Hair Transplant Scar Repair

Zakrytí jizev přináší nejen estetický efekt v podobě viditelného zlepšení, ale také výrazně posiluje sebevědomí klienta. SMP dokáže jizvy zamaskovat tak pečlivě, že jsou takřka neviditelné. Aplikace SMP do zjizvené tkáně je náročná, v závislosti na rozsahu a typu daného zjizvení. Pigment může reagovat rozdílně na nedotčenou a zjizvenou pokožku, a proto musí být výběr odstínu plně v rukou zkušeného specialisty. Naši odborně školení profesionálové Vám vysvětlí, co od tohoto typu mikropigmentace můžete očekávat.

FUT, neboli tzv. metoda stripu zanechává lineární jizvu v týlní oblasti. Pokud se operovaná tkáň dobře hojí, je výsledná jizva jemná a dá se dobře skrýt okolními vlasy. Nedbalé sešití jizvy či špatné hojení mohou způsobit rozpínání jizvy. SMP může jakékoliv takové zjizvení eliminovat a efektivně zakrýt i dobře zhojené jizvy. SMP vytváří jednotný vzhled čerstvě oholených vlasů a esteticky zjizvení maskuje.

Great Hair Transplant Scar Repair

Při extrakci štěpů pomocí metody FUE (Follicular Unit Extraction) jsou jednotlivé folikulární jednotky odebírány postupně pomocí válcových průbojníků. Průbojník zanechává bílé oblé jizvičky v odběrovém místě. Jizvičky mohou být v ojedinělých případech i hrubšího charakteru, díky čemž jsou pak zřetelnější při nošení kratšího sestřihu.

Starší metody používaly k extrakci štěpů velké průbojníky, což mělo za následek velké bílé jizvy kruhovitého charakteru. Takto značné zjizvení, které lze skrýt pouze delšími vlasy, bylo velmi neestetické. 

SMP dokáže zjizvenou pokožku znovu natónovat a zmírnit kontrast tak, že jizvy nejsou pouhým okem viditelné.

K zamaskování jizev je potřeba několik MSP sezení, ovšem výsledek umožňuje klientovi nosit krátký sestřih, bez toho aniž by se musel obávat o výsledný efekt.

Předtím než se rozhodnete podstoupit MSP určenou k zakrytí jizev, je potřeba ověřit, zda jste pro tuto proceduru vhodným kandidátem. Kontaktujte svou nejbližší pobočku Vinci Hair Clinic. Můžete se domluvit přímo s naším vlasovým poradcem po telefonu nebo jednoduše vyplňte kontaktní formulář a objednejte se na nezávaznou konzultaci.